Osakada Tool

 1. Osakada Tool Adaptor For Rotary Hammer

 2. Osakada Tool Bit For Rotary Hammer & Rock Drilling Machine

 3. Osakada Tool Wedges And Shims

 4. Osakada Tool Taper Rod For Rock Drill

 5. Osakada AA/NC/FC Series Tool Moil Point (Hexagon Shank) Steel For Baby Chippers

 6. Osakada Tool Moil Point (Round Shank) Steel For Baby Chippers

 7. Osakada Tool Scoop Chisel For Electric Hammers

 8. Osakada Tool Scaling Chisel For Electric Hammers

 9. Osakada Tool Flat Chisel For Electric Hammers

 10. Osakada Tool Bull Point Chisel For Electric Hammers

 11. Osakada Tool DIG-9 Chisels For Air Breaker/Pick Hammer

 12. Osakada Tool TPB-73 Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 13. Osakada Tool CB-35 Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 14. Osakada Tool TPB-40 Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 15. Osakada Tool CB-30 Wedges And Shims

 16. Osakada Tool CB-30 Flat Chisel

 17. Osakada Tool CB-30 Asphalt Cutter

 18. Osakada Tool CB-30 Moil Point

 19. Osakada Tool CB-20 Wedges And Shims Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 20. Osakada Tool CB-20 Asphalt Cutter Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 21. Osakada Tool CB-20 Flat Chisel

 22. Osakada Tool CB-20 Moil Point

 23. Osakada Tool AA-1.3B/AA-3/AA-75 Scaling Chisel For Chippers

 24. Osakada Tool AA-1.3B/AA-3/AA-75 Moil Point (Hexagon Shank) Chisel For Chippers

 25. Osakada Tool AA-1.3B/AA-3/AA-75 Flat Chisel For Chippers

 26. Osakada Tool AA-1.3B/AA-3/AA-75 Moil Point (Round Shank) Chisel For Chippers

 27. Osakada Tool CA-7/CB-10 Spade Cutter Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 28. Osakada Tool CA-7/CB-10 Asphalt Cutter Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 29. Osakada Tool CA-7/CB-10 Flat Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 30. Osakada Tool CA-7/CB-10 Moil Point Chisel For Air Breaker/Pick Hammer

 31. Osakada Tool Chisel (Cross Cut)-FX Hydraulic Breaker Tools

 32. Osakada Tool Hard Core-PC Hydraulic Breaker Tools

 33. Osakada Tool Blunt-FE Hydraulic Breaker Tools

 34. Osakada Tool Moil Point-P Hydraulic Breaker Tools

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top