BIX

 1. BIX B-31D/B-31X Screwdriver Bits

 2. BIX B-39X/B-39S Screwdriver Bits

 3. BIX BH-5VX/B-10/B-10M Small Electric Driver Bits

 4. BIX BH-4VM/BH-4VX Small Electric Driver Bits

 5. BIX BH-4V Small Electric Driver Bits

 6. BIX BD-4M/BD-4X Small Electric Driver Bits

 7. BIX Square Drive Antivibration Extension Bar

 8. BIX 3/8″-1/2″ Square Drive Antivibration Universal Socket

 9. BIX 3/8″-1/2″ Square Drive Antivibration Socket With Slide Magnet

 10. BIX 3/8″-1/2″ Square Drive Antivibration Socket With Ring Magnet

 11. BIX Standard Type MG/Extension Type MG Antivibration Socket With Magnet

 12. BIX 3/8-1/2 Square Drive Antivibration Sockets Extension Type

 13. BIX BBS – BTH One-Touch Bit Through Socket & Tap Holder

 14. BIX BBS Bit Through Socket

 15. BIX BDA-BSA Bit/Socket Adapter & Socket Adapter TypeH

 16. BIX BXB-BBA Extension Bars & Bit Chuck

 17. BIX BU/BUJ Universal Impact Sockets「3/8”・1/2”」

 18. BIX BP3/BX3/BP4/BX4 Ring Magnet Type Impact Sockets With Magnet 「3/8”・1/2”」

 19. BIX BX/BP Extension Type MG/Slide Magnet Type Impact Sockets With Magnet 「3/8”・1/2”」

 20. BIX BP Short-type MG/ Long-type MG Impact Sockets With Magnet 「3/8”・1/2”」

 21. BIX BP6 Long-type & Hex Bit Socket 19sq[3/4″]

 22. BIX BP Short-type 6PT Impact Sockets 19sq[3/4″]

 23. BIX Stud Socket & Hexlobe Socket 12.7sq[1/2″]

 24. BIX Hex Bit Socket & Socket For Tap 12.7sq[1/2″]

 25. BIX BP4/BX4 Long-type/Extension-type Impact Sockets 12.7sq[1/2″]

 26. BIX Short-type 6PT/12PT Impact Sockets 12.7sq[1/2″]

 27. BIX Stud Socket & Hexlobe Socket 9.5sq[3/8″]

 28. BIX Hex Bit Socket & Socket For Tap 9.5sq[3/8″]

 29. BIX Long-type/Extension-type Impact Socket 9.5sq[3/8″]

 30. BIX Short-type 6PT/12PT Impact Socket 9.5sq[3/8″]

 31. BIX B-35BRM/B-35BPM/B-35BSM Socket Bits

 32. BIX B-31BM/B-35BM/B-39BM Socket Bits

 33. BIX B-35BU Socket Bits

 34. BIX B-31B Socket Bits

 35. BIX B-39B/B-51B Socket Bits

 36. BIX B-35BE/B-37BW Socket Bits

 37. BIX B-35B Socket Bits

 38. BIX B-39T/B-51HT Screwdriver Bits

 39. BIX B-35T/B-35HT Screwdriver Bits

 40. BIX B-15T/B-31T Screwdriver Bits

 41. BIX B-31/B-31M Screwdriver Bits

 42. BIX B-13/B-16 Screwdriver Bits

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top