Kikusui Tape

 1. Kikusui Tape 1670 ECO Regimen Wasabi-chan

 2. Kikusui Tape 1694 Transparent Curing Tape For Window Glass

 3. Kikusui Tape 171 Rice Paper Tape

 4. Kikusui Tape 505E Filament Tape

 5. Kikusui Tape House Mamoru Tape

 6. Kikusui Tape House Croslon Tape

 7. Kikusui Tape Sheet Mamoru Tape (White)

 8. Kikusui Tape Sheet Mamoru Tape (Black)

 9. Kikusui Tape Apple & Pear Mamoru Tape

 10. Kikusui Tape Kabocha Mamoru Tape

 11. Kikusui Tape 206 OPP/Cellophane Tape For Stationary

 12. Kikusui Tape 505K Aluminium Tape

 13. Kikusui Tape 852 PVC Electrical Tape

 14. Kikusui Tape 602 Double-Coated Glue Tape

 15. Kikusui Tape 601 Double-Coated Glue Tape

 16. Kikusui Tape 2020 Double-Coated Glue Tape

 17. Kikusui Tape 2000 Double-Coated Glue Tape

 18. Kikusui Tape 224 Double-Coated Glue Tape

 19. Kikusui Tape 216 Double-Coated Glue Tape

 20. Kikusui Tape 213 Double-Coated Glue Tape

 21. Kikusui Tape 212T Double-Coated Glue Tape

 22. Kikusui Tape 207 Double-Coated Glue Tape

 23. Kikusui Tape 204 Double-Coated Glue Tape

 24. Kikusui Tape 203 Double-Coated Glue Tape

 25. Kikusui Tape 201L Double-Coated Glue Tape

 26. Kikusui Tape 200 Double-Coated Glue Tape

 27. Kikusui Tape 199P Double-Coated Glue Tape

 28. Kikusui Tape 198 Double-Coated Glue Tape

 29. Kikusui Tape 195H Double-Coated Glue Tape

 30. Kikusui Tape Hazard Sign Tape

 31. Kikusui Tape NO.212YB HAZARD SIGN Tape

 32. Kikusui Tape No.361 New Art Line Tape

 33. Kikusui Tape No.319 Kikurain Tape

 34. Kikusui Tape No.317 Kikurain Tape

 35. Kikusui Tape No.317H Kikurain Tape

 36. Kikusui Tape No.315 Kikurain Tape

 37. Kikusui Tape Line Make Masking Tape

 38. Kikusui Tape 195 Double-Coated Glue Tape

 39. Kikusui Tape 194A Double-Coated Glue Tape

 40. Kikusui Tape 194 Double-Coated Glue Tape

 41. Kikusui Tape 193 Double-Coated Glue Tape

 42. Kikusui Tape 192ST Double-Coated Glue Tape

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top