Obishi Keiki

 1. Obishi Keiki Seisakusho Granite Dial Comparator

 2. Obishi Keiki GF Seisakusho Cast Iron Triangle Type Square Plate

 3. Obishi Keiki Seisakusho Cast Iron Master Angle

 4. Obishi Keiki Seisakusho Granite Master Angle

 5. Obishi Keiki Seisakusho Cast Iron Square Plate

 6. Obishi Keiki Seisakusho Granite Square Plate

 7. Obishi Keiki Seisakusho Graduated Square with Base ( C Type ) ( Production Example )

 8. Obishi Keiki Seisakusho Graduated Square ( E Type ) ( Production Example )

 9. Obishi Keiki Seisakusho Granite Cylindrical Square

 10. Obishi Keiki Seisakusho Precision Steel Cylindrical Square

 11. Obishi Keiki Seisakusho Thick-Type Flat Square

 12. Obishi Keiki Seisakusho Knife-Type Square ( I Type )

 13. Obishi Keiki Seisakusho Knife-Type Square ( III Type )

 14. Obishi Keiki Seisakusho I-Type Precision Square

 15. Obishi Keiki Seisakusho Square with Base

 16. Obishi Keiki Seisakusho Flat-Type Square

 17. Obishi Keiki Seisakusho Straight Edge with Graduation B Type ( Production Example )

 18. Obishi Keiki Seisakusho Straight Edge with Graduation A Type ( Production Example )

 19. Obishi Keiki Seisakusho Triangle Type Straight Edge

 20. Obishi Keiki Seisakusho Knife Type Straight Edge

 21. Obishi Keiki Seisakusho Normal Type Straight Edge

 22. Obishi Keiki Seisakusho Bevel Type Straight Edge

 23. Obishi Keiki Seisakusho Cast Iron Granite 2D Straight Edge

 24. Obishi Keiki Seisakusho Granite Rectangular Straight Edge

 25. Obishi Keiki Seisakusho Straight Edge ( Wild Type )

 26. Obishi Keiki Seisakusho Rectangular Straight Edge

 27. Obishi Keiki Seisakusho I Type Straight Edge

 28. Obishi Keiki Seisakusho I Beam Type Straight Edge

 29. Obishi Keiki Seisakusho Roll Caliper

 30. Obishi Keiki Seisakusho Repeat Meter

 31. Obishi Keiki Seisakusho Straightness Tester

 32. Obishi Keiki Seisakusho Auxiliary Table for M.C

 33. Obishi Keiki Seisakusho Cast Iron Angle Plate For M.C

 34. Obishi Keiki Seisakusho Cast Iron Precision Angle Plate

 35. Obishi Keiki Seisakusho Steel Beam Trammel with Graduation ( Production Example )

 36. Obishi Keiki Seisakusho Steel Beam Trammel ( Round )

 37. Obishi Keiki Seisakusho Sine Bar with Centers

 38. Obishi Keiki Seisakusho Sine Base with Centers

 39. Obishi Keiki Seisakusho Sine Bar

 40. Obishi Keiki Seisakusho Sine Base

 41. Obishi Keiki Seisakusho NF101 Double Type Sine Plate

 42. Obishi Keiki Seisakusho Sine Plate

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top