Hammer Caster

 1. Hammer Caster 215E 45-75mm Stainless Steel Corner Caster

 2. Hammer Caster 909LK-POS Hammer Lock

 3. Hammer Caster 505SA-URB Urethane Thermosetting Wheel Scaffold Caster

 4. Hammer Caster 435S-1RB Rubber Wheel

 5. Hammer Caster 429 15G-N Nylon Wheel

 6. Hammer Caster 429S-NRB Nylon

 7. Hammer Caster 962BPS-CU Urethane Thermosetting Wheel

 8. Hammer Caster 429E-LB Big Size Elastomer

 9. Hammer Caster 429SOS-NRB Big Size Nylon Wheel

 10. Hammer Caster 434SOM-KUB Urethane Thermoplastic Wheel

 11. Hammer Caster 220E 45-75mm Stainless Steel Corner Caster

 12. Hammer Caster 900-2, 900-4, 900-5 Baking Finished Steel Made Hammer Lock

 13. Hammer Caster 413-BEA Trivalent Chromate Conversion Coated

 14. Hammer Caster 434MB-RB Rubber Wheel

 15. Hammer Caster 434MB-FHU Urethane Thermoplastic Wheel

 16. Hammer Caster 439E-UB Urethane Thermoplastic Wheel

 17. Hammer Caster 439E-UR Big Size Urethane Thermoplastic Wheel

 18. Hammer Caster 542H-MCB MC Nylon Wheel

 19. Hammer Caster 599S-MCB MC Nylon Wheel

 20. Hammer Caster 499S-MCB MC Nylon Wheel

 21. Hammer Caster 499E-MC MC Nylon Wheel

 22. Hammer Caster 542SOH-MCB MC Nylon Wheel

 23. Hammer Caster 215E 85-150mm Stainless Steel Corner Caster

 24. Hammer Caster 420A Self Brake

 25. Hammer Caster 420EA Self Brake

 26. Hammer Caster 900-2SUS, 900-4SUS Stainless Steel Made Hammer Lock

 27. Hammer Caster 429S-NRB Middle Size Nylon

 28. Hammer Caster 439E-UR Urethane Thermoplastic Wheel

 29. Hammer Caster 426G-C Cast Iron

 30. Hammer Caster 429SOS-NRB Middle Size Nylon Wheel

 31. Hammer Caster 429SOE-UZ Urethane Thermoplastic Wheel

 32. Hammer Caster 439SOS-UB Urethane Thermoplastic Wheel

 33. Hammer Caster 428S-PB Phenolic Wheel

 34. Hammer Caster 505SA-UB Urethane Thermoplastic Wheel Scaffold Caster

 35. Hammer Caster 220E 85-150mm Stainless Steel Corner Caster

 36. Hammer Caster 605AF Adjusted Foot Packing Caster

 37. Hammer Caster 603AF Adjusted Foot Packing Caster

 38. Hammer Caster 900A Free Lock

 39. Hammer Caster 502BPS-CU Big Size Urethane Thermosetting Wheel

 40. Hammer Caster 435SOS-ARB Rubber Wheel

 41. Hammer Caster 435SOS-RB Rubber Wheel

 42. Hammer Caster 213S Stainless Steel Corner Caster

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top