Sawada

 1. Sawada KS-Z type (lining) Gauge valves for level gauges

 2. Sawada PP-19 type (resin) Gauge valves for level gauges

 3. Sawada PVS type (resin) Gauge valve for level gauges

 4. Sawada KS-N type Gauge valves for level gauge

 5. Sawada KS4-L type Gauge valves for level gauges

 6. Sawada KS9S type Gauge valves for level gauge

 7. Sawada KS35 type Gauge valves for level gauges

 8. Sawada KGV35 type Gauge Valves for level gauges

 9. Sawada ES10 type Gauge valve for level gauges

 10. Sawada KS10(-N) type Gauge Valves for level gauges

 11. Sawada KS10 type (quick opening type) Gauge Valve for Level Gauge

 12. Sawada KGV-N type Gauge valves for level gauges

 13. Sawada KGV type Gauge valves for level gauges

 14. Sawada KS15 type (rapid opening type) Gauge valve for level gauges

 15. Sawada KS20 type Gauge Valve for Level Gauge

 16. Sawada KU-type Gauge Cock for Level Gauge

 17. Sawada KD-2 type Gauge Cock for Level Gauge

 18. Sawada KD type Gauge Cock for Level Gauge

 19. Sawada ABS type Gauge cock for level gauge

 20. Sawada Y-20A/ Y-25A/ Y-32A/ Y-40A/ Y-50A – Y type blow valve (piston valve)

 21. Sawada LT type Lantern type flow sight – Flow Sight (Sight Glass)

 22. Sawada SG type Pipe type flow sight – Flow Sight (Sight Glass) 

 23. Sawada TVH type Level gauge – High-voltage special type level gauge

 24. Sawada JH type Level gauge – High-voltage special type level gauge

 25. Sawada LC-W type Level gauge – Wide Liquid Chamber Level Gauge

 26. Sawada Level gauge LC-R type – Wide Liquid Chamber Level Gauge

 27. Sawda SG-B type/SG-R type/SG-P type – Welding Type Level Gauge

 28. Sawada J-3 type/J-3 special type/J-30 type/J-50 type Welding type level gauge

 29. Sawada T-20-J type Level gauge – Healing/Cooling Type Level Gauge

 30. Sawada UZ-J type Level gauge – Heating/cooling type level gauge

 31. Sawada ALK-50A type (made of resin) Level gauge – Magnetic Float Type Level Gauge

 32. Sawada ALK-50A type (lining) Level gauge – Magnetic Float Type Level Gauge

 33. Sawada ALK-65A-HS type Level gauge – Magnetic Float Type Level Gauge

 34. Sawada ALK-50A(-H/-HS) type Level gauge – Magnetic Float Type Level Gauge

 35. Sawada ALK-25A type Level gauge – Magnetic Float Type Level Gauge

 36. Sawada ALK-25A-L type Level gauge – Magnetic Float Type Level Gauge

 37. Sawada RG-200NH type Level gauge – Two-color Level Gauge

 38. Sawada RG-200N type Level gauge – Two-color Level Gauge 

 39. Sawada RGD-HL type Level gauge – Two-color Level Gauge

 40. Sawada RGD/RGD-L type Level gauge – Two-color Level Gauge

 41. Sawada RGC-2 type Level gauge – Two-color level gauge

 42. Sawada RGC type Level gauge – Two-color Level Gauge

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top