REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Taiyo Seiki | Jung

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
TONE | Super Tool | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Sanyutec | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Horiuchi | Konan | Murakoshi | Murakoshi Industries | Nesstech
NFK | Omega System | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino Pump
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nippon Daiya | Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Asahi Bagnal | Gentos | IwasakiArkon

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Teikoku | Sanwa Tekki | Toko

Scaffolding
Bullman | Rikiman | Okabe

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel Material
JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top