Drilling And Cutting

 1. Sumitomo SumiReamer SSR Series Solid Carbide Reamer

 2. Sumitomo Flat MultiDrill MDF – Solid Carbide Drill For Cylindrical Surfaces

 3. Sumitomo Strong MultiDrill HX / HY – High Efficiency Solid Carbide Drills

 4. Sumitomo Super MultiDrill XHGS Type – Solid Carbide Drill For High Efficiency Deep Hole Drilling

 5. Sumitomo NeXEO MDE Series – Coated Carbide Drills

 6. Sumitomo MDM Series – Coated Carbide Drills For Stainless Steel

 7. Okazaki Seiko BR320 Bridge Reamer

 8. Okazaki Seiko BR315 Bridge Reamer

 9. Okazaki Seiko BR310 Bridge Reamer

 10. Okazaki Seiko BR305 Bridge Reamer

 11. Okazaki Seiko BR300 Bridge Reamer

 12. Okazaki Seiko BR295 Bridge Reamer

 13. Okazaki Seiko BR290 Bridge Reamer

 14. Okazaki Seiko BR285 Bridge Reamer

 15. Okazaki Seiko BR255 Bridge Reamer

 16. Okazaki Seiko BR245 Bridge Reamer

 17. Okazaki Seiko BR280 Bridge Reamer

 18. Okazaki Seiko BR265 Bridge Reamer

 19. Okazaki Seiko BR235 Bridge Reamer

 20. Okazaki Seiko BR260 Bridge Reamer

 21. Okazaki Seiko BR250 Bridge Reamer

 22. Okazaki Seiko BR275 Bridge Reamer

 23. Okazaki Seiko BR270 Bridge Reamer

 24. Okazaki Seiko BR240 Bridge Reamer

 25. Okazaki Seiko BR220 Bridge Reamer

 26. Okazaki Seiko BR230 Bridge Reamer

 27. Okazaki Seiko BR225 Bridge Reamer

 28. Okazaki Seiko BR210 Bridge Reamer

 29. Okazaki Seiko BR215 Bridge Reamer

 30. Okazaki Seiko BR205 Bridge Reamer

 31. Okazaki Seiko BR200 Bridge Reamer

 32. Okazaki Seiko BR195 Bridge Reamer

 33. Okazaki Seiko BR185 Bridge Reamer

 34. Okazaki Seiko BR180 Bridge Reamer

 35. Okazaki Seiko BR170 Bridge Reamer

 36. Okazaki Seiko BR175 Bridge Reamer

 37. Okazaki Seiko BR165 Bridge Reamer

 38. Okazaki Seiko BR160 Bridge Reamer

 39. Okazaki Seiko BR155 Bridge Reamer

 40. Okazaki Seiko BR150 Bridge Reamer

 41. Okazaki Seiko BR145 Bridge Reamer

 42. Okazaki Seiko BR140 Bridge Reamer

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top