Electricity

 1. Gentos DK-R155WH Compact Desk Light (500 lumens)

 2. Asahi Bagnall Cat.No.311 Straight Ear (Small)

 3. Asahi Bagnall Cat.No.303 Straight Ear

 4. Asahi Bagnall Cat.No.304 Straight Ear

 5. Asahi Bagnall Cat.No.314 Bar Ear

 6. Asahi Bagnall Cat.No.302-A Catenary Ear

 7. Asahi Bagnall Cat.No.144 Splicer

 8. Asahi Bagnall Cat.No.148 Splicing Sleeve

 9. Asahi Bagnall Cat.No.145 Splicing Sleeve

 10. Asahi Bagnall Eye Bolt

 11. Asahi Bagnall Wire Clip

 12. Asahi Bagnall Turnbuckle-A

 13. Asahi Bagnall Turnbuckle-B

 14. Asahi Bagnall A-75009 Trolley Pool Insulator

 15. Asahi Bagnall Trolley Spool Insulator

 16. Asahi Bagnall Cat.No.250-NR Insulator

 17. Asahi Bagnall Cat.No.292 Insulator

 18. Asahi Bagnall Cat.No.270 AR-Hanger

 19. Asahi Bagnall Insulator For Rigid Conductor

 20. Asahi Bagnall PAC Insulator

 21. Asahi Bagnall Cat.No.350 Insulator

 22. Asahi Bagnall PL-1/PL-2 Dusk Proof Insulator

 23. Asahi Bagnall Cat.No.3400 Cable Carrier

 24. Asahi Bagnall 2 STAIRS Cable Carrier

 25. Asahi Bagnall Cat.No.3260T Cable Carrier

 26. Asahi Bagnall Cat.No.3700 Cable Carrier

 27. Asahi Bagnall Cat.No.3000 Cable Carrier

 28. Asahi Bagnall Cat.No.3260R Cable Carrier

 29. Asahi Bagnall Cat.No.3600B Cable Carrier

 30. Asahi Bagnall Cat.No.3650B Cable Carrier

 31. Asahi Bagnall CatNo3600A Cable Carrier

 32. Asahi Bagnall Cat.No.36̀50A Cable Carrier

 33. Asahi Bagnall Cat.No.164 Feeder Ear

 34. Asahi Bagnall Cat.No.163 Free Type Feeder Ear

 35. Asahi Bagnall CatNo162 FEEDER EAR

 36. Asahi Bagnall Cat.No.341 SECTION INSULATOR

 37. Asahi Bagnall Cat.No.347F-3 SECTION INSULATOR

 38. Asahi Bagnall Cat.no.343 SECTION INSULATOR

 39. Asahi Bagnall Insulating Bar

 40. Asahi Bagnall Cat.No.801 Pole Collector

 41. Asahi Bagnall Club Collector 100A

 42. Asahi Bagnall Cat.No.806.AC-D COLLECTOR 150A

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top