Gentos

 1. Gentos DK-R155WH Compact Desk Light (500 lumens)

 2. Gentos AD-029FV USB AC Adapter (5V 1A)

 3. Gentos GA-08 Li-ion Rechargeable Battery (3.7V 2,800mAh)

 4. Gentos GA-09 Li-ion Rechargeable Battery (3.7V 2,600mAh)

 5. Gentos SG-37SB Li-ion Rechargeable Battery (3.7V 1,400mAh)

 6. Gentos SG-39SB Li-ion Rechargeable Battery (3.7V 2,000mAh)

 7. Gentos MG-45SB Li-ion Rechargeable Battery (3.7V 800mAh)

 8. Gentos GT-05SB Li-poly Rechargeable Battery (3.7V 1,800mAh)

 9. Gentos WS-10SB Li-poly Rechargeable Battery (3.7V 800mAh)

 10. Gentos UT-180SB Lithium-ion Rechargeable Battery (3.7V 5,000mAh)

 11. Gentos PH-V1 Smart Phone Holder For Bike Light

 12. Gentos GZ-3VS Vice (For GZ-3 Work Light Only)

 13. Gentos GZ-3MB Magnetic Base (For GZ-3 Work Light Only)

 14. Gentos GZ-3BR Platform (For GZ-3 Work Light Only)

 15. Gentos GZ-6CA Connector For GZ-600 Series Work Light

 16. Gentos GZ-6MC Magnetic Clamp For GZ-6 Work Light

 17. Gentos GZ-7MA Magnetic Arm For GZ-7 Work Light

 18. Gentos GZ-3STS Tripod Stand For GZ-3 Work Light

 19. Gentos NB-220 Head Strap (Size S)

 20. Gentos NB-225 Head Strap (Size L)

 21. Gentos SB-220 Head Strap (Size S)

 22. Gentos SB-225 Head Strap (Size L)

 23. Gentos GB-HPBK Attachment Pad For Gambit Series Head Lamp

 24. Gentos BC-05 Charger For Battery GT-05SB

 25. Gentos XBBR-02 Bracket For Flashlight

 26. Gentos AC-524L Pouch For Flashlight (Size L)

 27. Gentos AC-419M Pouch For Flashlight (Size M)

 28. Gentos AC-415S Pouch For Flashlight (Size S)

 29. Gentos OZ-01MA Magnetic Arm For Flashlight

 30. Gentos IK-S72GWH Plant Glow Light (800 lumens)

 31. Gentos CP-R168WH Compact Desk Light (240 lumens)

 32. Gentos CP-R168BK Compact Desk Light (240 lumens)

 33. Gentos DK-R155BK Compact Desk Light (500 lumens)

 34. Gentos DK-R156WH Compact Desk Light (240 lumens)

 35. Gentos DK-R156BK Compact Desk Light (240 lumens)

 36. Gentos DK-R169WH Compact Desk Light (440 lumens)

 37. Gentos DK-R169BK Compact Desk Light (440 lumens)

 38. Gentos DK-R102BK Compact Desk Light (420 lumens)

 39. Gentos DK-R102WH Compact Desk Light (420 lumens)

 40. Gentos DK-S90CWH Wide Beam Desk Light (1300 lumens)

 41. Gentos DK-S90CBK Wide Beam Desk Light (1300 lumens)

 42. Gentos DK-R170WH Wide Beam Desk Light (650 lumens)

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top