Horiuchi

 1. Horiuchi M210 Mini Cylinder

 2. Horiuchi M140 Mini Cylinder

 3. Horiuchi MRK70 Mini Cylinder

 4. Horiuchi MR70 Mini Cylinder

 5. Horiuchi M70 Mini Cylinder

 6. Horiuchi MRK35 Mini Cylinder

 7. Horiuchi MR35 Mini Cylinder

 8. Horiuchi SA Compact Type Cylinder CT Series

 9. Horiuchi Compact Type Cylinder CT Series

 10. Horiuchi Accessories Compact Type Cylinder CHR Series

 11. Horiuchi FB Compact Type Cylinder CHR Series

 12. Horiuchi FA Compact Type Cylinder CHR Series

 13. Horiuchi SA Compact Type Cylinder CHR Series

 14. Horiuchi Compact Type Cylinder CHR Series

 15. Horiuchi LD Compact Type Cylinder CSR Series

 16. Horiuchi FB Compact Type Cylinder CSR Series

 17. Horiuchi FA Compact Type Cylinder CSR Series

 18. Horiuchi SA Compact Type Cylinder CSR Series

 19. Horiuchi Compact Type Cylinder CSR Series

 20. Horiuchi LD Compact Type Cylinder CS Series

 21. Horiuchi Special Order Compact Type Cylinder CS Series

 22. Horiuchi FB Compact Type Cylinder CS Series

 23. Horiuchi FA Compact Type Cylinder CS Series

 24. Horiuchi SA Compact Type Cylinder CS Series

 25. Horiuchi Compact Type Cylinder CS Series

 26. Horiuchi Tie Rod Type Cylinder T Series

 27. Horiuchi TC Tie Rod Type Cylinder T Series

 28. Horiuchi TA Tie Rod Type Cylinder T Series

 29. Horiuchi CB Tie Rod Type Cylinder T Series

 30. Horiuchi CA Tie Rod Type Cylinder T Series

 31. Horiuchi FB Tie Rod Type Cylinder T Series

 32. Horiuchi FA Tie Rod Type Cylinder T Series

 33. Horiuchi LA Tie Rod Type Cylinder T Series

 34. Horiuchi S Tie Rod Type Cylinder T Series

 35. Horiuchi Accessory Of Tie Rod Type Cylinder T Series

 36. Horiuchi Accessory Of Tie Rod Type Cylinder K Series

 37. Horiuchi TC Tie Rod Type Cylinder K Series

 38. Horiuchi TA Tie Rod Type Cylinder K Series

 39. Horiuchi CB Tie Rod Type Cylinder K Series

 40. Horiuchi CA Tie Rod Type Cylinder K Series

 41. Horiuchi FB Tie Rod Type Cylinder K Series

 42. Horiuchi FA Tie Rod Type Cylinder K Series

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top