Kamoi

 1. Kamoi Kakoshi Kabuki S – Masking Tape for Construction Painting

 2. KAMOI KAKOSHI No.501 W Waterproof Acrylic Double-sided Tape

 3. Kamoi Kakoshi No.5500 Polyethylene Cloth Tape for Construction

 4. Kamoi Kakoshi No.8500AL Crepe Tape for Flooring Care

 5. Kamoi Kakoshi No. SR-100 Silicone Tape

 6. Kamoi Kakoshi No.301-N Masking Tape for Wood Painting

 7. Kamoi Kakoshi No.120-G Masking Tape for Construction/Painting

 8. Kamoi Kakoshi No.550-N Masking Tape for Construction/Painting

 9. Kamoi Kakoshi Benkei Masking Tape for Construction/Painting

 10. Kamoi Kakoshi Kaede Masking Tape for Construction/Painting

 11. Kamoi Kakoshi Super Sasuke Masking Tape for Construction/Painting

 12. Kamoi Kakoshi No.6708Sky (No packaging) For Spray Painting, Fabric Adhesive Tape

 13. Kamoi Kakoshi No.6708 For Spray Painting Fabric Adhesive Tape

 14. Kamoi Kakoshi No.6800 Peach For Spray Painting, Fabric Adhesive Tape

 15. Kamoi Kakoshi No.6800 For Spray Painting, Fabric Adhesive Tape

 16. Kamoi Kakoshi No.6500 For Spray Painting, Fabric Adhesive Tape (Blue Cloth)

 17. Kamoi Kakoshi No.6000 For Spray Painting, Fabric Adhesive Tape

 18. Kamoi Kakoshi Lupin Light For Construction Painting

 19. Kamoi Kakoshi Lupin For Construction Painting

 20. Kamoi Kakoshi Masamune For Construction Painting

 21. Kamoi Kakoshi No.8101-NKL Masking Tape for High-Temperature Baking Finish (Low Viscosity Type)

 22. Kamoi Kakoshi No.8101-NL Masking Tape for High-Temperature Baking Finish

 23. Kamoi Kakoshi Kabuki – SKL For Paper Rework Machine

 24. Kamoi Kakoshi CHECK3 Masking Tape for Vehicle Coating

 25. Kamoi Kakoshi No.110 Masking Tape for Vehicles / General Paints

 26. Kamoi Kakoshi No.1101-NP Masking Tape for Vehicle Painting

 27. Kamoi Kakoshi Masking Tape BIG BOSS for Vehicle Coating

 28. Kamoi Kakoshi Musashi Masking Tape for Vehicle Coating

 29. Kamoi Kakoshi Fujin (For Curing Ultra Rough Surface) Masking Tape for Sealing

 30. Kamoi Kakoshi Miracle Mint – Super Weak Adhesive Tape

 31. Kamoi Kakoshi Mint Wallpaper For Gypsum Board

 32. Kamoi Kakoshi No.3303-K Masking Tape for Structural Sealing

 33. Kamoi Kakoshi No.3303 Masking Tape for Structural Sealing

 34. Kamoi Kakoshi SB-229P Sealing Tape for Siding Boards

 35. Kamoi Kakoshi SB-246S Masking Tape for Coarse Siding Boards

 36. Kamoi Kakoshi SB-246 Masking Tape for Self-Cleaning Boards

 37. Kamoi Kakoshi No.G-91Re Masking Tape for Glass/Sash/Panels

 38. Kamoi Kakoshi No.GS-21 Masking Tape for Glass/Sash

 39. Kamoi Kakoshi No.3303-EV Masking Tape for Structural Sealing

 40. Kamoi Kakoshi No.3303-HG Masking Tape for Structural Sealing

 41. Kamoi Kakoshi No.3303 NEO Masking Tape For Structural Sealing

 42. Kamoi Kakoshi No.6000N Fabric Adhesive Tape for Packaging

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top