KETT ELECTRIC LABORATORY

 1. KETT ELECTRIC LABORATORY VZ-330 Printer

 2. KETT ELECTRIC LABORATORY VZ-800 Printer

 3. KETT ELECTRIC LABORATORY VZ-390 Printer

 4. KETT ELECTRIC LABORATORY TR-250 Automatic Rice Husker

 5. KETT ELECTRIC LABORATORY TZ-610 Fresh Concrete Shaker

 6. KETT ELECTRIC LABORATORY TR-130 Rice Husker

 7. KETT ELECTRIC LABORATORY TQ-100 Grain Crusher

 8. KETT ELECTRIC LABORATORY PEARLEST Grain Polisher

 9. KETT ELECTRIC LABORATORY PDL-01 Data Logger Software

 10. KETT ELECTRIC LABORATORY NDL-02 Data Logger Software

 11. KETT ELECTRIC LABORATORY LW-990 Measuring Bench

 12. KETT ELECTRIC LABORATORY LDL-01, LDL-02, LDL-03 Data Logger Software

 13. KETT ELECTRIC LABORATORY KJT-CNT2 Controller

 14. KETT ELECTRIC LABORATORY KDL-01 Data Logger Software

 15. KETT ELECTRIC LABORATORY HDL-01 Data Logger Software

 16. KETT ELECTRIC LABORATORY FW-100 Windshield with Deodorizer

 17. KETT ELECTRIC LABORATORY FDL-02 Data Logger Software

 18. KETT ELECTRIC LABORATORY LZ-200J Dual-Type Coating Thickness Tester

 19. KETT ELECTRIC LABORATORY LZ-990 “ESCAL” Dual-Type Coating Thickness Tester

 20. KETT ELECTRIC LABORATORY LZ-373 Dual-Type Coating Thickness Tester

 21. KETT ELECTRIC LABORATORY TZ-200 Flex Hammer

 22. KETT ELECTRIC LABORATORY TZ-1000 CM Gauge

 23. KETT ELECTRIC LABORATORY OT-300 Harvest Monitor

 24. KETT ELECTRIC LABORATORY Type: H37i Friction Tester 3D Muse

 25. KETT ELECTRIC LABORATORY Type: 94i-II Friction Tester Muse

 26. KETT ELECTRIC LABORATORY LH-373 Eddy-Current Coating Thickness Tester

 27. KETT ELECTRIC LABORATORY LH-200J Eddy-current Coating Thickness Tester

 28. KETT ELECTRIC LABORATORY LE-373 Electromagnetic Coating Thickness Tester

 29. KETT ELECTRIC LABORATORY LE-200J Electromagnetic Coating Thickness Tester

 30. KETT ELECTRIC LABORATORY RN-300 Grain Inspector

 31. KETT ELECTRIC LABORATORY TX-200 Grainscope

 32. KETT ELECTRIC LABORATORY RN-600 Single-Grain Rice Inspector

 33. KETT ELECTRIC LABORATORY Easy-to-use Model Grainscope

 34. KETT ELECTRIC LABORATORY C-600 Rice Whiteness Tester

 35. KETT ELECTRIC LABORATORY C-130 Powder Whiteness Tester

 36. KETT ELECTRIC LABORATORY KJT-700 NIR Composition Analyzer

 37. KETT ELECTRIC LABORATORY HX-700 Hay Moisture Tester

 38. KETT ELECTRIC LABORATORY HX-400 Jute Moisture Tester

 39. KETT ELECTRIC LABORATORY HX-300 Tatami (Straw Mat) Moisture Tester

 40. KETT ELECTRIC LABORATORY HX-120 Copra Moisture Tester

 41. KETT ELECTRIC LABORATORY HI-700 Biomass Fuel Moisture Tester

 42. KETT ELECTRIC LABORATORY HB-600 Raw Cashew Moisture Tester

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top