NAGANO KEIKI

 1. NAGANO KEIKI GC91 Digital Panel Meter

 2. NAGANO KEIKI KJ91 Pressure Measurement Instruments

 3. NAGANO KEIKI KJ16 Pressure Measurement Instruments

 4. NAGANO KEIKI GV4 Pressure Measurement Instruments

 5. NAGANO KEIKI EJ15 Pressure Measurement Instruments

 6. NAGANO KEIKI GF3 Pressure Measurement Instruments

 7. NAGANO KEIKI GC81 Digital Panel Meter

 8. NAGANO KEIKI BR12 Wireless Pressure Gauge

 9. NAGANO KEIKI GC04 Battery-powered Digital Pressure Gauge

 10. NAGANO KEIKI GV4_ Glycerine Bath Type Pressure Gauges

 11. NAGANO KEIKI GF3 Solid Front Pressure Gauges

 12. NAGANO KEIKI CD31 Flameproof Type Pressure Switch

 13. NAGANO KEIKI DG58 Differential Pressure Gauge

 14. NAGANO KEIKI DG56 Differential Pressure Gauge

 15. NAGANO KEIKI BJ Process Industrial Pressure Gauges

 16. NAGANO KEIKI BE Process Industrial Pressure Gauges

 17. NAGANO KEIKI BG Process Industrial Pressure Gauges

 18. NAGANO KEIKI BL Process Industrial Pressure Gauges

 19. NAGANO KEIKI BC Process Industrial Pressure Gauges

 20. NAGANO KEIKI BA Process Industrial Pressure Gauges

 21. NAGANO KEIKI TW__ Liquid or gas filled temrmometer

 22. NAGANO KEIKI GC52 Differential Pressure Transmitter

 23. NAGANO KEIKI KH22 Differential Pressure Transmitter

 24. NAGANO KEIKI KH33 Differential Pressure Transmitter

 25. NAGANO KEIKI KH63 Differential Pressure Transmitter

 26. NAGANO KEIKI KH53 Differential Pressure Transmitter

 27. NAGANO KEIKI KH52 Differential Pressure Transmitter

 28. NAGANO KEIKI D4__ Differential Pressure Switches

 29. NAGANO KEIKI CD70 Construction DifferentialPressure Switch

 30. NAGANO KEIKI CD71 Construction DifferentialPressure Switch

 31. NAGANO KEIKI CL11 Differential Pressure Switch

 32. NAGANO KEIKI CL21 Differential Pressure Switch

 33. NAGANO KEIKI CL70 Differential Pressure Switch

 34. NAGANO KEIKI CL71 Differential Pressure Switch

 35. NAGANO KEIKI DG57 Differential Pressure Gauge

 36. NAGANO KEIKI DG55 Differential Pressure Gauge

 37. NAGANO KEIKI DG17 Diffetential Pressure Gauge

 38. NAGANO KEIKI DG16 Diffetential Pressure Gauge

 39. NAGANO KEIKI KG20 I/P Converter (20 to 100kPa )

 40. NAGANO KEIKI KG12 P/I Converter (20 to 100kPa)

 41. NAGANO KEIKI GC75 Digital Pressure GaugesDrip-proof type

 42. NAGANO KEIKI GC74 Digital Pressure GaugesDrip-proof type

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top