Nakatani Kikai

 1. Nakatani Kikai NG45‐CR Die Grinder

 2. Nakatani Kikai F25 Flux Chipper

 3. Nakatani Kikai NAS9B‐CR Angle Grinder (Diamond Cutter, 9 Inch Type)

 4. Nakatani Kikai NAS7B‐CR(W) Angle Grinder (Diamond Cutter, Water Supply Type, 7 Inch Type)

 5. Nakatani Kikai NAS7B(A)‐CR Angle Grinder (Diamond Cutter, 7 Inch Type)

 6. Nakatani Kikai NAS7B‐CR Angle Grinder (Diamond Cutter, 7 Inch Type)

 7. Nakatani Kikai NAS5C Chipping Designated Angle Grinder (Diamond Cutter, 5 Inch Type)

 8. Nakatani Kikai NAS5C‐FE Low Noise Angle Grinder (Diamond Cutter, 5 Inch Type)

 9. Nakatani Kikai NAS5B‐CR Angle Grinder With Side Handle (Diamond Cutter, 5 Inch Type)

 10. Nakatani Kikai NAS4B‐FE Low Noise Angle Grinder (Diamond Cutter, 4 Inch Type)

 11. Nakatani Kikai NAS4B‐CR Angle Grinder (Diamond Cutter, 4 Inch Type)

 12. Nakatani Kikai NAS4B‐DS Angle Grinder (4 Inch Type, With Safety Lever)

 13. Nakatani Kikai NAS9B‐DS Angle Grinder (9 Inch Type, With Safety Lever)

 14. Nakatani Kikai NAS9B‐DR Angle Grinder (9 Inch Type)

 15. Nakatani Kikai NAS7B‐DS Angle Grinder (7 Inch Type, With Safety Lever)

 16. Nakatani Kikai NAS7B(H)‐DR Angle Grinder (7 Inch Type)

 17. Nakatani Kikai NAS7B(A)‐DR Angle Grinder (7 Inch Type)

 18. Nakatani Kikai NAS7B‐DR Angle Grinder (7 Inch Type)

 19. Nakatani Kikai NAS5B DS Angle Grinder For 4 Inch Type With Safety Lever

 20. Nakatani Kikai NAS5B(H)‐DR Angle Grinder (4 Inch Type)

 21. Nakatani Kikai NAS5B‐DR Angle Grinder (5 Inch Type, High Torque)

 22. Nakatani Kikai NAS4B‐DR Angle Grinder (4 Inch Type)

 23. Nakatani Kikai NG150A‐DSG Disc Grinder (Straight)

 24. Nakatani Kikai NG150A‐DRG Disc Grinder (Straight)

 25. Nakatani Kikai NG125A‐DSG Disc Grinder (Straight)

 26. Nakatani Kikai NG125A‐DRG Disc Grinder (Straight)

 27. Nakatani Kikai NG75L(K)‐DSG Disc Grinder (Straight)

 28. Nakatani Kikai NG75L‐DSG Disc Grinder (Straight)

 29. Nakatani Kikai NG75L(K)‐DRG Disc Grinder (Straight)

 30. Nakatani Kikai NG75L‐DRG Disc Grinder (Straight)

 31. Nakatani Kikai NG75A DSG Disc Grinder (Straight)

 32. Nakatani Kikai NG75A‐DRG Disc Grinder (Straight)

 33. Nakatani Kikai NG65LL‐DSG Disc Grinder (Straight)

 34. Nakatani Kikai NG65LL‐DRG Disc Grinder (Straight)

 35. Nakatani Kikai NG65L‐DSG Disc Grinder (Straight)

 36. Nakatani Kikai NG65L‐DRG Disc Grinder (Straight)

 37. Nakatani Kikai NG65A‐DSG Disc Grinder (Straight)

 38. Nakatani Kikai NG65A‐DRG Disc Grinder (Straight)

 39. Nakatani Kikai NG75L(K)-CS Die Grinder (NG75LS Light Type)

 40. Nakatani Kikai NG75L(K)-CR Die Grinder (NG75L Light Type)

 41. Nakatani Kikai NG75L‐CS Die Grinder

 42. Nakatani Kikai NG75L‐CR Die Grinder

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top