Other Tools

 1. Ogura HPC-156WDF Electro-Hydraulic Cordless Hole Punchers

 2. Hammer Caster 215E 45-75mm Stainless Steel Corner Caster

 3. Hammer Caster 909LK-POS Hammer Lock

 4. Hammer Caster 505SA-URB Urethane Thermosetting Wheel Scaffold Caster

 5. Hammer Caster 435S-1RB Rubber Wheel

 6. Hammer Caster 429 15G-N Nylon Wheel

 7. Hammer Caster 429S-NRB Nylon

 8. Hammer Caster 962BPS-CU Urethane Thermosetting Wheel

 9. Hammer Caster 429E-LB Big Size Elastomer

 10. Hammer Caster 429SOS-NRB Big Size Nylon Wheel

 11. Hammer Caster 434SOM-KUB Urethane Thermoplastic Wheel

 12. TOYO KENSETSU KOHKI EK / EJK Working Stand for Rebar (EIKO)

 13. TOYO KENSETSU KOHKI CRF Cutting Roller(EIKO)

 14. TOYO KENSETSU KOHKI RS-S/RS-M/RS-L Cutting Machine Stand (EIKO)

 15. TOYO KENSETSU KOHKI BS-2/BS-1 Bending Stopper

 16. TOYO KENSETSU KOHKI EMC Double Lock Vertical Lifting Clamp(EIKO)

 17. TOYO KENSETSU KOHKI EMCH / EMCHB Column Lifting Set with Double Lock Clamp (EIKO)

 18. TOYO KENSETSU KOHKI EMCT Vertical Lifting Ser with Double Lock Clamp(EIKO)

 19. TOYO KENSETSU KOHKI EMY Horizontal Lifting Clamp(EIKO)

 20. TOYO KENSETSU KOHKI EMYY Horizontal Lifting Set(EIKO)

 21. TOYO KENSETSU KOHKI HJN-750/HJN-1100/HJN-1110/HJN-1410 Beam Jack(EIKO)

 22. TOYO KENSETSU KOHKI MOCB-13 Cutter Bender(EIKO)

 23. TOYO KENSETSU KOHKI HWSE-LN Beam widening tool (EIKO)

 24. TOYO KENSETSU KOHKI SPSE-LN/SPSE-SN Rebar Jack(EIKO)

 25. TOYO KENSETSU KOHKI TK / PS /YP Column/Beam Pre-assembling Set(EIKO)

 26. TOYO KENSETSU KOHKI B-25 /B-33 /B-40SⅡ/B-52S LARGE RADIUS PARTS

 27. TOYO KENSETSU KOHKI TBS-13-6-NCV/TBS-25-NC4RV/TRB-10-5ⅡV/TRM-2A/TUB-25-1-NCV/TUB-32-1-NC NUMBER COUNTER DEVICE

 28. TOYO KENSETSU KOHKI EB-19 SLAB BENDER

 29. TOYO KENSETSU KOHKI EB-16 SLAB BENDER

 30. TOYO KENSETSU KOHKI B-16 REABR BENDER

 31. TOYO KENSETSU KOHKI B-25 REBAR BENDER

 32. TOYO KENSETSU KOHKI B-33 REABR BENDER

 33. TOYO KENSETSU KOHKI B-16-DA REBAR BENDER

 34. TOYO KENSETSU KOHKI B-25-D DIAL-TYPE REBAR BENDER

 35. TOYO KENSETSU KOHKI B-40SⅡ DIAL-TYPE REBAR BENDER

 36. TOYO KENSETSU KOHKI R-22 CIRCULAR BENDER

 37. TOYO KENSETSU KOHKI R-32 CIRCULAR BENDER

 38. TOYO KENSETSU KOHKI R-41 CIRCULAR BENDER

 39. TOYO KENSETSU KOHKI R-52 CIRCULAR BENDER

 40. TOYO KENSETSU KOHKI R-32-U HYDRAULIC CIRCULAR BENDER

 41. TOYO KENSETSU KOHKI R-41-U HYDRAULIC CIRCULAR BENDER

 42. TOYO KENSETSU KOHKI R-52-U HYDRAULIC CIRCULAR BENDER

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top