SANKO ELECTRONIC LABORATORY

 1. SANKO ELECTRONIC LABORATORY PRE-CHECKER

 2. SANKO ELECTRONIC LABORATORY PH-20 Pinhole And Holiday Detectors

 3. SANKO ELECTRONIC LABORATORY PH-1S Pinhole And Holiday Detectors

 4. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TRK-330N Pinhole And Holiday Detectors

 5. SANKO ELECTRONIC LABORATORY HOLYSTAR-5N Pinhole And Holiday Detectors

 6. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TRC-70B Pinhole And Holiday Detectors

 7. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TRC-70A Pinhole And Holiday Detectors

 8. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TO-250D Pinhole And Holiday Detectors

 9. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TRC-250B Pinhole And Holiday Detectors

 10. SANKO ELECTRONIC LABORATORY HOLYSTAR-15N Pinhole And Holiday Detectors

 11. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TO-5DP Pinhole And Holiday Detectors

 12. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SV-2002 Metal Detector

 13. SANKO ELECTRONIC LABORATORY Dec-A Metal Detector

 14. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SV-1502 Metal Detector

 15. SANKO ELECTRONIC LABORATORY MDS-100V Metal Detector

 16. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TRC-250A Pinhole And Holiday Detectors

 17. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SC1-600W Metal Detector

 18. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SV-752 Metal Detector

 19. SANKO ELECTRONIC LABORATORY MDS-100 Metal Detector

 20. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SV-602 Metal Detector

 21. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SC1-750 Metal Detector

 22. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SC1-600 Metal Detector

 23. SANKO ELECTRONIC LABORATORY APA-1500F Conveyer Type Needle Detectors

 24. SANKO ELECTRONIC LABORATORY APA-6800W Conveyer Type Needle Detectors ( For Iron Pieces )

 25. SANKO ELECTRONIC LABORATORY APA-6800 Conveyer Type Needle Detectors ( For Iron Pieces )

 26. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SK-2200 Needle And Iron Piece Detector Metal Detector

 27. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TY-20Z Needle And Iron Piece Detector Metal Detector

 28. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TY-30 Needle And Iron Piece Detector Metal Detector

 29. SANKO ELECTRONIC LABORATORY APA-3000 III Needle And Iron Piece Detector Metal Detector

 30. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SK-1200 III Needle And Iron Piece Detector Metal Detector

 31. SANKO ELECTRONIC LABORATORY Moisture Reading Checker

 32. SANKO ELECTRONIC LABORATORY PM-101 Moisture Meters (Mortar, Plaster Moisture Meter)

 33. SANKO ELECTRONIC LABORATORY KG-101 Moisture Meters (Paper, Cardboard Moisture Meter)

 34. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TG-101 Moisture Meters (Wood Moisture Meter)

 35. SANKO ELECTRONIC LABORATORY AQ-30 Moisture Meters (Construction Moisture Meter)

 36. SANKO ELECTRONIC LABORATORY AQ-10 Moisture Meters (Wood Moisture Meter)

 37. SANKO ELECTRONIC LABORATORY PM-PA Standard Probes For MR-200 (Mortar, Plaster)

 38. SANKO ELECTRONIC LABORATORY KG-PA Standard Probes For MR-200 (For Papers, Cardboard)

 39. SANKO ELECTRONIC LABORATORY TG-PA Standard Probes For MR-200 (For Timber)

 40. SANKO ELECTRONIC LABORATORY MR-200Ⅱ Moisture Meters

 41. SANKO ELECTRONIC LABORATORY ULT-5000 Ultrasonic Coating Thickness Meters

 42. SANKO ELECTRONIC LABORATORY SWT-7000IIIN Electro-magnetic Coating Thickness Metters

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top