Shigematsu

 1. SHIGEMATSU GM28S Gas Respirator

 2. SHIGEMATSU DR26U2W Dust Respirator

 3. SHIGEMATSU FC-10PM Protective Clothing

 4. SHIGEMATSU RS-2 Safety Rubber Boots

 5. SHIGEMATSU GL-11-37 Protective Gloves

 6. SHIGEMATSU PS-420K Protective Clothing

 7. SHIGEMATSU PS-410K Protective Clothing

 8. SHIGEMATSU CS-7 Cool Suit

 9. SHIGEMATSU FC-60 Protective Clothing

 10. SHIGEMATSU VT-7KW Coolet

 11. SHIGEMATSU FC-30PM Heat Protective Clothing

 12. SHIGEMATSU VT-7K2T Coolet

 13. SHIGEMATSU GL-11-26 Protective Gloves

 14. SHIGEMATSU GL-6 Protective Gloves

 15. SHIGEMATSU VT-7K2 Coolet

 16. SHIGEMATSU PS-410E Body Protective Clothing

 17. SHIGEMATSU Z-AL Supplied Air Respirator

 18. SHIGEMATSU AL-6 Supplied Air Respirator

 19. SHIGEMATSU PS-480L Body Protective Clothing

 20. SHIGEMATSU AL-4N Supplied Air Respirator

 21. SHIGEMATSU AL-15 Supplied Air Respirator

 22. SHIGEMATSU KS-2E Self-contained Breathing Apparatus

 23. SHIGEMATSU AL-2N Supplied Air Respirator

 24. SHIGEMATSU CHM-12 Supplied Air Respirator

 25. SHIGEMATSU HM-12 Supplied Air Respirator

 26. SHIGEMATSU KS-8C Self-contained Breathing Apparatus

 27. SHIGEMATSU 225T Supplied Air Respirator

 28. SHIGEMATSU AL-DA Supplied Air Respirator

 29. SHIGEMATSU Z30 Self-contained Breathing Apparatus

 30. SHIGEMATSU AL-15 Shield Supplied Air Respirator

 31. SHIGEMATSU SAM-HM / SAM-AL2,4 Supplied Air Respirator

 32. SHIGEMATSU SV-2 Supplied Air Respirator

 33. SHIGEMATSU GM161-2 And GM161-1 Gas Respirator

 34. SHIGEMATSU CCS-1 Supplied Air Respirator

 35. SHIGEMATSU GM164 and GM164-1 Gas Respirator

 36. SHIGEMATSU CS-1 Supplied Air Respirator

 37. Shigematsu GM165 and GM165-1 Gas Respirator

 38. SHIGEMATSU GM185-1 Gas Respirator

 39. SHIGEMATSU GM80SF Gas Respirator

 40. SHIGEMATSU GM80S Gas Respirator

 41. SHIGEMATSU CGM28S Gas Respirator

 42. SHIGEMATSU GM71SD Gas Respirator

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top