TERAOKA SEISAKUSHO

 1. TERAOKA SEISAKUSHO 749 Double-coated adhesive film tape

 2. TERAOKA SEISAKUSHO 7084 #4 Double-coated adhesive film tape

 3. TERAOKA SEISAKUSHO 7082 #25 Double-coated adhesive film tape

 4. TERAOKA SEISAKUSHO 7080 #50 Double-coated adhesive film tape

 5. TERAOKA SEISAKUSHO 7080 #25 Double-coated adhesive film tape

 6. TERAOKA SEISAKUSHO 769 #25 Green Double-coated adhesive film tape

 7. TERAOKA SEISAKUSHO 7644 #12 Double-coated adhesive film tape

 8. TERAOKA SEISAKUSHO 7049A 0.1 White/Black W HF Double-coated adhesive film tape

 9. TERAOKA SEISAKUSHO 7048 0.05 White Double-coated adhesive film tape

 10. TERAOKA SEISAKUSHO 7048 0.03 White Double-coated adhesive film tape

 11. TERAOKA SEISAKUSHO 7694 0.085 Black HF Double-coated adhesive film tape

 12. TERAOKA SEISAKUSHO 7692 0.05 Black W HF Double-coated adhesive film tape

 13. TERAOKA SEISAKUSHO 7641 0.03 Black HF Double-coated adhesive film tape

 14. TERAOKA SEISAKUSHO 7641 0.02 Black HF Double-coated adhesive film tape

 15. TERAOKA SEISAKUSHO 7641 0.01 Black W HF Double-coated adhesive film tape

 16. TERAOKA SEISAKUSHO 7641 #75MB Double-coated adhesive film tape

 17. TERAOKA SEISAKUSHO 7641 #25 Black Double-coated adhesive film tape

 18. TERAOKA SEISAKUSHO 707 #4 Black Double-coated adhesive film tape

 19. TERAOKA SEISAKUSHO 704A 0.1 Black HF Double-coated adhesive film tape

 20. TERAOKA SEISAKUSHO 704A 0.085 Black HF Double-coated adhesive film tape

 21. TERAOKA SEISAKUSHO 704A 0.06 Black HF Double-coated adhesive film tape

 22. TERAOKA SEISAKUSHO 704A 0.05 Black HF Double-coated adhesive film tape

 23. TERAOKA SEISAKUSHO 704A 0.03 Black HF Double-coated adhesive film tape

 24. TERAOKA SEISAKUSHO 704A 0.03 Black HF Double-coated adhesive film tape

 25. TERAOKA SEISAKUSHO 7048 0.07 Black HF Double-coated adhesive film tape

 26. TERAOKA SEISAKUSHO 7048 0.05 Black HF Double-coated adhesive film tape

 27. TERAOKA SEISAKUSHO 7694 0.03 Transparent Double-coated adhesive film tape

 28. TERAOKA SEISAKUSHO 7692 #12 Transparent Double-coated adhesive film tape

 29. TERAOKA SEISAKUSHO 7643 #12 Transparent Double-coated adhesive film tape

 30. TERAOKA SEISAKUSHO 7642 #25 Transparent Double-coated adhesive film tape

 31. TERAOKA SEISAKUSHO 7641M #75 Transparent Double-coated adhesive film tape

 32. TERAOKA SEISAKUSHO 7641 #25 Transparent Double-coated adhesive film tape

 33. TERAOKA SEISAKUSHO 7641 #100 Transparent Double-coated adhesive film tape

 34. TERAOKA SEISAKUSHO 7610 #50 Transparent Double-coated adhesive film tape

 35. TERAOKA SEISAKUSHO 761 For rubber Double-coated adhesive tape

 36. TERAOKA SEISAKUSHO 707N #4 Transparent Double-coated adhesive film tape

 37. TERAOKA SEISAKUSHO 7075 #4 Transparent Double-coated adhesive film tape

 38. TERAOKA SEISAKUSHO 7070 0.01 Transparent Double-coated adhesive film tape

 39. TERAOKA SEISAKUSHO 707 #4 Transparent Double-coated adhesive film tape

 40. TERAOKA SEISAKUSHO 7055 0.1 Transparent Double-coated adhesive film tape

 41. TERAOKA SEISAKUSHO 7055 0.05 Transparent Double-coated adhesive film tape

 42. TERAOKA 7055 0.03 Transparent Double-coated adhesive film tape

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top