Kansai Kogu

 1. Kansai Kogu D Portable Band Saw High Performance

 2. Kansai Kogu D Portable Band Saw 12/16

 3. Kansai Kogu D111-Series Portable Band Saw 8/11

 4. Kansai Kogu D Saver Saw KIT Generic & Pro

 5. Kansai Kogu D130006100 Saver Saw Jab Saw

 6. Kansai Kogu D Saver Saw Carbide Grit

 7. Kansai Kogu D Saver Saw CARBIDE TIPPED

 8. Kansai Kogu D125018100/ D125024100/ D125032100 Saver Saw AIRSAW

 9. Kansai Kogu D126006100 Saver Saw PLASTER

 10. Kansai Kogu D128000200 Saver Saw DIAMOND GRIT

 11. Kansai Kogu D1240-Series Saver Saw RENOVATOR

 12. Kansai Kogu D1210-Series Saver Saw POWER

 13. Kansai Kogu D1200-Series Saver Saw METAL

 14. Kansai Kogu D1180-Series Saver Saw WOOD

 15. Kansai Kogu D1190-Series Saver Saw HYBRID

 16. Kansai Kogu D1220-Series Saver Saw BOLT

 17. Kansai Kogu D Saver Saw CTR

 18. Kansai Kogu D Saver Saw SPARC

 19. Kansai Kogu HB Grinding Wheel Hyperblack

 20. Kansai Kogu B04G580 Grinding Wheel RST

 21. Kansai Kogu B04G520 Cutting Wheel Commando

 22. Kansai Kogu B04G550 Cutting Wheel Kinnotamago

 23. Kansai Kogu B04G540 Cutting Wheel Narrow Path Size

 24. Kansai Kogu B04G500100, B04G500200 Cutting Wheel Metalcut

 25. Kansai Kogu DOBAW Series Diamond Blade Wet AW

 26. Kansai Kogu DOBOW (DOBOW12000, DOBOW14000, DOBOW16000, DOBOW18000) Diamond Blade Wet W

 27. Kansai Kogu DOBAS14270 Diamond Blade Dry AS

 28. Kansai Kogu DOBAK, DOBAT (DOBAK40000, DOBAK50000, DOBAT70000, DOBAT90000) Diamond Blade Dry AK, AK – TURBO

 29. Kansai Kogu DOBOM (DOBOM04000, DOBOM12300) Welding Blade M

 30. Kansai Kogu DOBAD (DOBAD12200, DOBAD12220, DOBAD12250, DOBAD12000, DOBAD14200, DOBAD14220, DOBAD14000, DOBAD16000) Diamond Blade Dry AD

 31. Kansai Kogu DOBOS (DOBOS12200, DOBOS12220, DOBOS12250, DOBOS12300, DOBOS14200, DOBOS14220, DOBOS14000) Diamond Blade Dry S

 32. Kansai Kogu B040C (B040C41015, B040C41030, B040C41040, B040C41050, B040C41230, B040C41240, B040041250, B040041530, B040C41540, B040C41550) For Engine Machines, Concrete Only NC

 33. Kansai Kogu 2400100300 For Engine Machines, Concrete Only NAC

 34. Kansai Kogu DOBOS (DOBOS12200, DOBOS12220, DOBOS12250, DOBOS12300, DOBOS14200, DOBOS14220, DOBOS14000) Dry Blade S Type

 35. Kansai Kogu B040C (B040C41015, B040C41030, B040C41040, B040C41050, B040C41230, B040C41240, B040041250, B040041530, B040C41540, B040C41550) For Engine Machines, Asphalt Only NA

 36. Kansai Kogu DOBO (DOBOD04000, DOBOD05000, DOBOD06000, DOBOD07000, DOBOD08000, DOBOD08250, DOBOD0900O, DOBOD1022N, DOBOD1000N, DOBOD1220N, DOBOD1222N, DOBOD1200N) Dry Blade D Type

 37. Kansai Kogu B040C (B040030100, B040C30120/ B040C30140, B040C30200, B040C30240, B040C30300, B040C30340, B040C3040, B040C30500, B040030600, B040030700, B040C30800, B040C30900, B040C31000, B040C31200, B040031400) 3 Piece Wet Core Bit Adapter

 38. Kansai Kogu B040C (B040C20100, B040C20120, B040C20140, B040C20200, B040C20240, B040C20300, B040C20340, B040C20400, B040C20500, B040C20600/B040C20700, B040C20800, B040C20900, B040021000, B040021200, B040021400) 3 Piece Wet Core Bit Tube

 39. Kansai Kogu B040C (B040010100, B040C10120, B040C10140, B040C10200, B040C10240, B040C10300, B040C10340, B040C10400, B040010500, B040010600, B040C10700, B040C10800, B040C10900, B040C11000, B040C11200, B040011400) 3 Piece Wet Core Bit Cuttingedge

 40. Kansai Kogu B02PF Series Parent-Child Bit 2-Stage Type

 41. Kansai Kogu B040CM (B040CM0027, B040CM0032, B040CM0040, B040CM0052, B040CM0056, B040CM0065, B040CM0070, B040CM0075, B040CM0080, B040CM0090, B040CM0100, B040CM0106, B040CM0110, B040CM0120, B040CM0130, B040CM0150, B040CM0160, B040CM0180) Mini Wet Core Bit MC

 42. Kansai Kogu B02PC (B02PC15200, B02PC15210, B02PC15220, B02PC15240, B02PC15250, B02PC19240, B02PC19260, B02PC19280, B02PC19300, B02PC19320, B02PC19340, B02PC19360, B02PC19380, B02PC22280, B02PC22300, B02PC22320, B02PC22340, B02PC22360, B02PC22380, B02PC22400, B02PC22420, B02PC22440, B02P022460, B02PC22480, B02PC22500, B02PC22550, B02PC22600, B02PC22650) Cross bit

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top