Mikasa

 1. MIKASA MC-1B SPECIAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

 2. MIKASA GE-5LH SPECIAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

 3. MIKASA MPT-36H SPECIAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

 4. MIKASA WP-2L SPECIAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

 5. MIKASA GE-5LDY SPECIAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

 6. MIKASA WP-3LB SPECIAL CONSTRUCTION EQUIPMENT

 7. Mikasa 14″MD-DC Concrete Cutter

 8. Mikasa 12″MD-DC Concrete Cutter

 9. Mikasa 14″MD-DA Concrete Cutter

 10. Mikasa 12″MD-DA Concrete Cutter

 11. Mikasa 14″MW-RAC Concrete Cutter

 12. Mikasa 12″MW-RAC Concrete Cutter

 13. Mikasa 16″MW-RAC Concrete Cutter

 14. Mikasa 18″MW-RAC Concrete Cutter

 15. Mikasa 16″MW-DC Concrete Cutter

 16. Mikasa 18″MW-DC Concrete Cutter

 17. Mikasa 14″MW-DC Concrete Cutter

 18. Mikasa 12″MW-DC Concrete Cutter

 19. Mikasa 18″MW-DAC Concrete Cutter

 20. Mikasa 16″MW-DAC Concrete Cutter

 21. Mikasa 14″MW-DAC Concrete Cutter

 22. Mikasa 12″MW-DAC Concrete Cutter

 23. Mikasa 12″MW-DA Concrete Cutter

 24. Mikasa 14″MW-DA Concrete Cutter

 25. Mikasa 16″MW-DA Concrete Cutter

 26. Mikasa 18″MW-DA Concrete Cutter

 27. Mikasa 18″MW-HEL Concrete Cutter

 28. Mikasa14″MW-HEL Concrete Cutter

 29. Mikasa 12″MW-HEL Concrete Cutter

 30. Mikasa 16″MW-HEL Concrete Cutter

 31. Mikasa MCD-RY14HS Concrete Cutter

 32. Mikasa MCD-L14H Concrete Cutter

 33. Mikasa MCD-218CEH Concrete Cutter

 34. Mikasa MCD-318HS Concrete Cutter

 35. Mikasa MCD-T18H Concrete Cutter

 36. Mikasa MRH-501DS Vibration Roller

 37. Mikasa MRH-601DS Vibration Roller

 38. Mikasa MRH-700GS Vibration Roller

 39. Mikasa MRH-700DSCB Vibration Roller

 40. Mikasa MRH-700DSB Vibration Roller

 41. Mikasa MVH-R60H Reversible Compactor

 42. Mikasa MVH-158DY Reversible Compactor

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top