Pipe

 1. BENKAN KIKOH Gas Accumulator

 2. BENKAN KIKOH CNGV Container

 3. BENKAN KIKOH Long Container

 4. BENKAN KIKOH Sumifine Barrel

 5. BENKAN KIKOH Medium Container

 6. BENKAN KIKOH Stainless Steel Pipe Flange

 7. BENKAN KIKOH Stainless Steel Stub Ends (Lap Joint)

 8. BENKAN KIKOH Stainless Steel Cap

 9. BENKAN KIKOH Cap

 10. BENKAN KIKOH Stainless Reducer

 11. BENKAN KIKOH Carbon Steel Reducer (Eccentric)

 12. BENKAN KIKOH Carbon Steel Reducer (Concentric)

 13. BENKAN KIKOH Stainless Tee (Y Piece)

 14. BENKAN KIKOH Stainless Tee (Cross)

 15. BENKAN KIKOH Stainless Tee

 16. BENKAN KIKOH Carbon Steel Tee Straight And Reducing Tees

 17. BENKAN KIKOH Stainless Steel Elbows

 18. BENKAN KIKOH Carbon Steel Elbow (180-Degree)

 19. BENKAN KIKOH Carbon Steel Elbow (90-Degree, Short Radius)

 20. BENKAN KIKOH Carbon Steel Elbow (90-Degree And 45-Degree, Long Radius)

 21. NFK V-KF-RTE Vacuum Fitting (KF Reducer Tee)

 22. NFK V-KF-CL Vacuum Fitting (KF Clamp)

 23. NFK V-KF-TE Vacuum Fitting (KF Tee)

 24. NFK V-KF-GP Vacuum Fitting (KF Gauge Port)

 25. NFK V-KF-90EL Vacuum Fitting (KF 90° Elbow)

 26. NFK V-KF-M Vacuum Fitting (KF SM-KF Conversion Adapter)

 27. NFK V-KF-P Vacuum Fitting (KF Center Ring)

 28. NFK V-KF-B Vacuum Fitting (KF Blind Flange)

 29. NFK V-KF-CR Vacuum Fitting (KF Reducer)

 30. NFK V-KF-L Vacuum Fitting (KF Long Flange)

 31. NFK V-KF-NP Vacuum Fitting (KF Nipple)

 32. NFK V-KF-S Vacuum Fitting (KF Standard Flange)

 33. NFK NK-8900 Non-Metallic Expansion joint

 34. NFK NK-10000 Square Type Expansion Joint

 35. NFK NK-8700 Pressure Balanced Expansion Joint

 36. NFK NK-8600 In-Line Pressure Balanced Expansion Joint

 37. NFK NK-7400 Expansion Joints (Universal Type)

 38. NFK NK-6800 Expansion Joints (Standard Double Bellows Type)

 39. NFK NK-7000・NK-7100 Expansion Joints (Reinforcing Ring Type)

 40. NFK NK-7500・NK-7700 Expansion Joints (Outer-Cylinder Type)

 41. NFK NK-7900・NK-7900E Expansion Joints (Compact And Light Type)

 42. NFK NK-7300・NK-7300E Expansion Joints For Exhaust Gas

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top