Showa Sokki

 1. SHOWA SOKKI 2470, 2450EX For Monitoring – Accelerometer

 2. SHOWA SOKKI 2462, 2366 3-axis Type – Accelerometer

 3. SHOWA SOKKI 2350, 2310 Small Size – Accelerometer

 4. SHOWA SOKKI 2351A, 2354A Ultra-compact – Accelerometer

 5. SHOWA SOKKI 2300A, 2304A General-purpose Type – Acceleration sensor

 6. SHOWA SOKKI Vibration Monitoring Wireless System

 7. SHOWA SOKKI TBB Relay box

 8. SHOWA SOKKI SF8 Adhesive Stud

 9. SHOWA SOKKI MG-10 Magnet

 10. SHOWA SOKKI Large voltage and current monitor

 11. SHOWA SOKKI 2702 Vibration detector for earthquake monitoring

 12. SHOWA SOKKI 6601 Elevator Vibration Measurement Device

 13. SHOWA SOKKI 2403 Low frequency vibration sensor High sensitivity vibration detector

 14. SHOWA SOKKI 2205B 3-axis Micro-vibration Detector for low-frequency Micro-vibration Masurement

 15. SHOWA SOKKI 1340B Digital Shock and Vibration Accelerometer

 16. SHOWA SOKKI 7200A Portable Balancer/Field Balancer

 17. SHOWA SOKKI 7135A Portable Balancer/Field Balancer

 18. SHOWA SOKKI 7102B Portable Balancer/Field Balancer

 19. SHOWA SOKKI 8100 Calibration Portable Shaker

 20. SHOWA SOKKI 9900 Vibration waveform capture software Vibroview

 21. SHOWA SOKKI 9801 Vibration waveform recorder Vibro recorder

 22. SHOWA SOKKI WILCOXON Sensor

 23. SHOWA SOKKI ENDEVCO Sensor

 24. SHOWA SOKKI Accelerometer series

 25. SHOWA SOKKI 2702 Vibration detector for earthquake monitoring

 26. SHOWA SOKKI 2501EX Explosion-proof vibration data converter Vibro converter

 27. SHOWA SOKKI 1500EX Pressure-resistant explosion-proof vibration switch Vibro switch

 28. SHOWA SOKKI 1500B Vibration switch Vibro switch

 29. SHOWA SOKKI 2503 Vibro converter

 30. SHOWA SOKKI 1592 2CH Vibration Monitor/Vibration Monitoring System

 31. SHOWA SOKKI 2590C Digital Monitor

 32. SHOWA SOKKI 2502 Vibration Monitoring Sensor

 33. SHOWA SOKKI 2507 AC output vibration sensor for PLC

 34. SHOWA SOKKI 9401 Sensor amplifier for PLC

 35. SHOWA SOKKI 9400A-04 4-channel power supply for sensor with built-in amplifier

 36. SHOWA SOKKI 4001B-50 Charge amplifier for force sensor and pressure sensor

 37. SHOWA SOKKI 4035-50 Charge Amplifier for Vibration Measurement [General-purpose charge amplifier]

 38. SHOWA SOKKI 1607A Charge Vibrometer 

 39. SHOWA SOKKI 1607 Charge Vibration Meter

 40. SHOWA SOKKI 1422A Low frequency Vibrometer Mini Vibro For Low Frequency 

 41. SHOWA SOKKI 1022A Portable Vibration Meter Mini Vibro

 42. SHOWA SOKKI 1332B Portable Vibration Meter/Portable Vibration Meter Digivibro

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top