Takeda Machinery

 1. Takeda Machinery Notching Unit Dies for the Unit Worker UWD

 2. Takeda Machinery Cutting Unit Dies for the Unit Worker UWD

 3. Takeda Machinery Punching Unit Dies for the Unit Worker

 4. Takeda Machinery Notching Unit Dies Series for Shaped Steels

 5. Takeda Machinery Cutting Unit Dies Series for Shaped Steels Press Machines

 6. Takeda Machinery Punch Series Unit Dies for Press Machines

 7. Takeda Machinery CS-75P Hollow Section Circular Sawing Machine

 8. Takeda Machinery CS-75/100/150AII Carbide Circular Sawing Machine with Sizing Device

 9. Takeda Machinery CHT-4008A Carbide Circular Sawing Machine with Sizing Device

 10. Takeda Machinery CHL-2515AⅡ Carbide Circular Sawing Machine with Sizing Device

 11. Takeda Machinery CM-1010KKS Angle Cutting Circular Sawing Machine with Sizing Device

 12. Takeda Machinery TCN-256B Sheet Metal Working Machin Hydraulic Corner Shear

 13. Takeda Machinery UP-30B Shaped Steel Working Machine Unit Press

 14. Takeda Machinery 3BA-700Ⅳ Shaped Steel Drilling Machine

 15. Takeda Machinery 3BF-1050Ⅲ-RG Shaped Steel Drilling Machine with Auto Length Measurement Function

 16. Takeda Machinery 3BF-1050III Full Automatic H/I Beam Drilling Machine

 17. Takeda Machinery PS-650W Flat Plate Surface Pre-Shaver

 18. Takeda Machinery ABM-1015/1530/1540G Drilling Machine

 19. Takeda Machinery ABF-900VE Full Auto Borer Flat Plate Drilling Machine

 20. Takeda Machinery Auto Borer ABP-1016/1031GKII Flat Plate II-axis Drilling Machine

 21. Takeda Machinery Auto Borer ABP-516/531SFⅡ Flat Plate II-axis Drilling Machine

 22. Takeda Machinery Gusset Borer GB-800D Flat Plate Drilling Machine

 23. Takeda Machinery Auto Borer ABP-1015/1530/1540GⅢ Flat Plate Drilling Machine

 24. Takeda Machinery Auto Borer ABP-516/536/ 616/636SIII Flat Plate Drilling Machine

 25. Takeda Machinery Auto Borer ABP-516/536/616SJIII Flat Plate Drilling Machine

 26. Takeda Machinery Auto Borer ABP-516SMD Flat Plate Drilling Machine

 27. Takeda Machinery CBF-3015II-M Shaped Steel Working Machine Drilling & Cutting with Auto Length Measurement Function

 28. Takeda Machinery CBF-4020W/ 4020II-ATC Shaped Steel Working Machine Drilling & Cutting with Auto Length Measurement Function

 29. Takeda Machinery CBF-3015II/ 3015II-ATC Shaped Steel Working Machine Drilling & Cutting with Auto Length Measurement Function

 30. Takeda Machinery CW-45 Hydraulic Shaped Steel Working Machine

 31. Takeda Machinery UWD-45Ⅲ/70Ⅲ Shaped Steel Working Machine Unit Worker

 32. Takeda Machinery UWF-150IIIS/W Shaped Steel Working Machine Full Automatic Unit Worker

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top