Chemical

 1. Daito Sangyo Daitocurar

 2. Isolite Insulating Fireguard AL Seal BSSR

 3. Isolite Insulating Fibermax Blanket

 4. Isolite Insulating Isowool Blanket

 5. Isolite Insulating Isowool BSSR Blanket

 6. Isolite Insulating Isowool Felt

 7. Isolite Insulating Isowool Panel Heater

 8. Isolite Insulating TBS:Machinable Ceramics

 9. Isolite Insulating Isoplation

 10. Isolite Insulating Isofil: Heatproof Filter

 11. Isolite Insulating Isowool VFS

 12. Isolite Insulating Silica Board.Super Board

 13. Isolite Insulating Isowool Wet Felt

 14. Isolite Insulating Isowool / Fibermax D-Block

 15. Isolite Insulating Mix And Cement

 16. Isolite Insulating Isolite Mortars

 17. Isolite Insulating LAP-165 Special Insulating Firebrick

 18. Isolite Insulating LHB Special Insulating Firebrick

 19. Isolite Insulating BAL Insulating Firebrick(High Alumina)

 20. Isolite Insulating ISO-COR

 21. Isolite Insulating LBK Insulating Firebrick

 22. Isolite Insulating JIS B series Insulating Firebrick

 23. Isolite Insulating JIS C series Insulating Firebrick

 24. Isolite Insulating JIS A series Insulating Firebrick

 25. Isolite Insulating Isowool Board

 26. Isolite Insulating Isowool Unifelt-B

 27. Isolite Insulating Isowool Unblock And Saber Bloc

 28. Isolite Insulating Engineered Fiber Composition Material

 29. Isolite Insulating Fibermax Vacuum Formed Shapes

 30. Isolite Insulating Fibermax Paper

 31. Isolite Insulating Mix And Cement

 32. Isolite Insulating Isotap F14A

 33. Isolite Insulating Isotap:RCF Free Type

 34. Isolite Insulating Neokote-Ka:RCF-Free Coating materials

 35. Isolite Insulating Kaostick

 36. Isolite Insulating Rigidizer

 37. Isolite Insulating Fibermax Board

 38. Isolite Insulating Fibermax Module

 39. Isolite Insulating Isowool BSF Textile

 40. Isolite Insulating BSSR Paper

 41. Isolite Insulating Isowool LTC Series

 42. Isolite Insulating Isowool BSSR VFS

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top