Hasegawa Electric

 1. Hasegawa Electric HSN-6A1 High And Low Voltage Detector

 2. Hasegawa Electric HP-U Series High Voltage & Special High Voltage Phase Tester Wireless Type

 3. Hasegawa Electric EWL-4-M Illuminator LED Working Light

 4. Hasegawa Electric CL-1-06 Voltage Detector Checker (Handy Type)

 5. Hasegawa Electric HLL-6D Voltage Detector Checker (Wall Fitting Type)

 6. Hasegawa Electric HLL-1 Voltage Detector Checker (Wall Fitting Type)

 7. Hasegawa Electric HLA-N2 DC Voltage Detector Checker (Handy type)

 8. Hasegawa Electric HLA-3 Voltage Detector Checker(Handy Type)

 9. Hasegawa Electric HLA-2G Voltage Detector Checker (Handy type)

 10. Hasegawa Electric HLA-1A Voltage Detector Checker (Handy Type)

 11. Hasegawa Electric HXC-3K Portable Live Part Detector

 12. Hasegawa Electric HXG-1 Portable Live Part Detector

 13. Hasegawa Electric HEV-750D DC Voltage Checker for Electric Vehicle

 14. Hasegawa Electric HH-6A Audio Signaling and Light Emitting Type Non-Live-Part Indicator

 15. Hasegawa Electric ELL-1 Non-powered pressurized elevated line Indicator

 16. Hasegawa Electric HHV-6T Portable Live Part Detector

 17. Hasegawa Electric HXR-20J/25J Medium Voltage Hot Line Proximity Detector

 18. Hasegawa Electric HXA-70S Hot Line Proximity Detector Exclusively for Overhead Line Works

 19. Hasegawa Electric HXA-30S Hot Line Proximity Detector Exclusively for Overhead Line Works

 20. Hasegawa Electric HXA-6S Type Hot Line Proximity Detector Exclusively For Overhead Line Works

 21. Hasegawa Electric HXA-70 Hot Line Proximity Detector Exclusively For Overhead Line Works

 22. Hasegawa Electric HXA-30 Hot Line Proximity Detector Exclusively For Overhead Line Works

 23. Hasegawa Electric HXA-6 Hot line Proximity Detector Exclusively For Overhead Line Works

 24. Hasegawa Electric HXW-6W Hot Line Proximity Detector

 25. Hasegawa Electric Grounding Hook for Train Rails

 26. Hasegawa Electric ZB2 / ZB3 Type Grounding Hook

 27. Hasegawa Electric Z1 / Z2 / Z3 Type Grounding Hook

 28. Hasegawa Electric YB2 / YB3 Type Grounding Hook

 29. Hasegawa Electric Y2 / Y3 Type Grounding Hook

 30. Hasegawa Electric F Type Grounding Hook

 31. Hasegawa Electric S Type Grounding Hook

 32. Hasegawa Electric C Type Grounding Hook

 33. Hasegawa Electric H Grounding Hook

 34. Hasegawa Electric HA Grounding Hook

 35. Hasegawa Electric SA109 Discone Hook Stick

 36. Hasegawa Electric HSH-K6 Discone Hot Stick With Voltage Detector

 37. Hasegawa Electric Residual Electric Charge Discharging Stick

 38. Hasegawa Electric HRD-27 Residual Electric Charge Discharging Stick

 39. Hasegawa Electric HRD-27S Residual Electric Charge Discharging Stick

 40. Hasegawa Electric HP-T Series High Voltage & Special High Voltage Phase Tester Wireless Type

 41. Hasegawa Electric HP-S Series High Voltage & Special High Voltage Phase Tester Wireless Type

 42. Hasegawa Electric HPI-A6/S6/S20 High voltage & Special Voltage Phase Tester Optical Fiber Type

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top