Ogura

 1. Ogura HPC-156WDF Electro-Hydraulic Cordless Hole Punchers

 2. Ogura MPT-650S Electro-Hydraulic Multi-Purpose Tool

 3. Ogura HPC-NF209WBL Electro-Hydraulic Cordless Hole Punchers

 4. Ogura HPC-N209WDF Electro-Hydraulic Cordless Hole Punchers

 5. Ogura HPC-N208WDF Electro-Hydraulic Cordless Hole Punchers

 6. Ogura HPC-NF188WBL Electro-Hydraulic Cordless Hole Punchers

 7. Ogura HPC-2213W Electro-Hydraulic Hole Punchers

 8. Ogura HPC-N209W Electro-Hydraulic Hole Punchers

 9. Ogura HPC-N208W Electro-Hydraulic Hole Punchers

 10. Ogura HPC-NF188W Electro-Hydraulic Hole Punchers

 11. Ogura HPC-N186W Electro-Hydraulic Hole Punchers

 12. Ogura HPC-N6150W Electro-Hydraulic Hole Punchers

 13. Ogura HPC-156W Electro-Hydraulic Hole Punchers

 14. Ogura Hydraulic Oil

 15. Ogura Replacement Blade For Rebar Cutter

 16. Ogura HBB-90DFN Rechargeable Rebar Bending Machine (Cordless Rebar Bender)

 17. Ogura MSB-25 Portable Rebar Bending Machine

 18. Ogura MB-225 Portable Rebar Bending Machine

 19. Ogura MB-819 Portable Rebar Bending Machine

 20. Ogura MB-L16 Portable Rebar Bending Machine

 21. Ogura HBB-180 Electro-Hydraulic Portable Rebar Benders

 22. Ogura HBB-525 Electro-Hydraulic Portable Rebar Benders

 23. Ogura HBB-32HPW Electro-Hydraulic Portable Rebar Benders

 24. Ogura HSC-38BL Cordless Tip Saw Cutter

 25. Ogura HSC-25BLN Cordless Tip Saw Cutter

 26. Ogura HSC-20BLN Cordless Tip Saw Cutter

 27. Ogura HCC-19BL Rechargeable Rebar Cutting Machine (Cordless Rebar Cutter)

 28. Ogura HCC-16BL Rechargeable Rebar Cutting Machine (Cordless Rebar Cutter)

 29. Ogura HCC-13DF Rechargeable Rebar Cutting Machine (Cordless Rebar Cutter)

 30. Ogura HBC-232 Electric Hydraulic Rebar Cutting Machine

 31. Ogura HBC-225 Electric Hydraulic Rebar Cutting Machine

 32. Ogura HBC-519 Electric Hydraulic Rebar Cutting Machine

 33. Ogura HBC-22 Electric Hydraulic Rebar Cutting Machine

 34. Ogura HBC-316 Electric Hydraulic Rebar Cutting Machine

 35. Ogura HBC-816 Electric Hydraulic Rebar Cutting Machine

 36. Ogura HBC-613 Electric Hydraulic Rebar Cutting Machine

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top