Fujii Denko

 1. FUJII DENKO TWIN NOVIRON TH-508-2NV93SV-OT-2R23 Dây Đai An Toàn – Personal Fall Arresting System full harness

 2. Fujii Denko Towerhome

 3. Fujii Denko Gondola (Without Engine)

 4. Fujii Denko Gondola (For Maintenance Use)

 5. Fujii Denko Pole Platform (Double Footrest Type)

 6. Fujii Denko Pole Platform (Single Footrest Type)

 7. Fujii Denko Guide Lock GR-1 Rope Tension Device

 8. Fujii Denko 54 HARIP 54HR Rope Tension Device

 9. Fujii Denko 16D-100 Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 10. Fujii Denko T-537/R Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 11. Fujii Denko T-537/I Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 12. Fujii Denko T-537/DH Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 13. Fujii Denko 12D-7/R Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 14. Fujii Denko 12D-7/DH Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 15. Fujii Denko 12D-7/I Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 16. Fujii Denko FC-100 Rope Adjuster (Adjusting Implement)

 17. Fujii Denko FS-21A-KS1 Snap Hook

 18. Fujii Denko FS-21A-KS2 Snap Hook

 19. Fujii Denko FS-108 Snap Hook

 20. Fujii Denko FS-110 Snap Hook

 21. Fujii Denko FS-101-2 Snap Hook

 22. Fujii Denko FS-100L Snap Hook

 23. Fujii Denko FS-99 Snap Hook

 24. Fujii Denko FS-93 Snap Hook

 25. Fujii Denko FS-92 Snap Hook

 26. Fujii Denko FS-90 Snap Hook

 27. Fujii Denko FS-76 Snap Hook

 28. Fujii Denko FS-70 Snap Hook

 29. Fujii Denko FS-62-2 Snap Hook

 30. Fujii Denko FS-61 Snap Hook

 31. Fujii Denko FS-60 Snap Hook

 32. Fujii Denko FS-57L Snap Hook

 33. Fujii Denko FS-55 Snap Hook

 34. Fujii Denko FS-51L Snap Hook

 35. Fujii Denko FS-50 Snap Hook

 36. Fujii Denko FS-33KS Snap Hook

 37. Fujii Denko FS-33 Snap Hook

 38. Fujii Denko FB-Y45PU Ring & Buckle

 39. Fujii Denko FL-88 Ring & Buckle

 40. Fujii Denko FL-10 Ring & Buckle

 41. Fujii Denko FL-03-8 Ring & Buckle

 42. Fujii Denko FL-03-6 Ring & Buckle

REQUEST QUOTATION

PAYMENT

payment-methods

 

TOOLS & EQUIPMENT

Lifting
Eagle Clamp | Eagle Jack | Elephant | Endo Kogyo
Japan Clamp | Kanetec | Jung | KITO | Katsuyama Kikai
Kondotec | Miki Netsuren | Sanei Seiki | Taiyo

Hand Tools
Bix | Miyakawa | Nakatani Kikai | Ogura | Osakada Tool
Super Tool | TONE | Yutani

Tape
Kamoi | Kikusui | Misuzu | Nirei | Okamoto | Taiho | Teraoka

Measurement
Hasegawa | Kawaki | Kett | KGK | Line Seiki | Nagano Keiki
Niigata Seiki | Obishi Keiki | RSK | Ryoden Shonan | Sanko
Sanwa Supply | Showa Seisakusho | Showa Sokki
SK Sato | Tokyo Keiso | Tokyo Sokushin

Safety Tools
Fujii Denko | Shigematsu | Titan

Welding
Asahi Weldex | Daihen | Koike | Nissan Tanaka

Drilling
Dijet | Kansai Kogu | Nitto Kohki | Okazaki Seiko | Takeda

Chemical
Cemedine | DaitoNippon Grease | Taseto

Other Tools
Hammer Caster | Kitagawa | Matsuda Seiki | Misuz | Sanritsu
Sanyutec | Shizuoka Seiki | Toyo Kensetsu Kohki | Yamamoto
Yamari

PLANT FACILITIES

Facilities
Acokk | Bunkaboeki | Horiuchi | Konan | Murakoshi
Murakoshi Industries | Nesstech | Nihon Flux | Nikkin Flux
NFK | Omega System | Organo | Taiyo Parker | Toyo Mic

Pump
Dynaflo | Ebara | Honda Kiko | KyowaMusashino
Tsurumi

Valve
Astam | Kyowa Iron | Nachi | Nippon Daiya | Sawada
Wasino Kiki | Yoshitake

Electricity
Arkon | Asahi Bagnal | Gentos | Iwasaki | Kokosha | U_RD

CONSTRUCTION

Concrete Work
Daia | EXEN | Japan Life | Mikasa | Okasan Kiko | Taiheiyo

Railway Work
Kyoei | Sanwa Tekki | Teikoku | Toko

Scaffolding
Bullman | Okabe | Rikiman | Tsugaru

High Tension Bolt
Dong Ah | KPF | Nippon Steel Bolten | Nippon Fastener

Bolt & Nut & Washer
Hard Lock | Kishu Fastener | Matsukin | Mori Kozai
Nakaumi | Naniwa | Ogawa | Otani | Sudo | Toneji

STEEL MATERIAL

Steel & other Material
Dongil | JIS Standard | DSR | Sumitomo Wire | Winoa IKK

Pipe
Benkan

Return Top